De Marine
De marine is de ordehandhaver voor op zee, door oorlog te voeren. De Nederlandse marine heet de ‘Koninklijke Marine’. Dit heet zo vanaf 1795, want daarvoor heette het de Admiraliteit. Het heeft als doel om Nederland te beschermen (defensie), maar dat was het oorspronkelijk eigenlijk niet.
 
De eerste echte marine werd op gezet door de Grieken en de Romeinen (om de Middellandse Zee vrij te houden van piraten). Maar hiervoor bewapenden veel schepen zichzelf ook wel. Maar dat was niet echt marine. In de middeleeuwen hield Byzantium (het huidige Istanbul) er ook een marine op na. In de de beginjaren van de 16e eeuw bestonden er nog geen oorlogsschepen (sommige koopvaardijschepen waren wel beveiligt met kanonnen), dat werd pas meer later. Toen werden de koopvaardijschepen onbewapend en zorgde de marine voor rust in de tent, eh… op zee.
Advertisement
 
HTML
 
Laatste updates
 
Galblaas toegevoegd
Neptunus toegevoegd
Dikke Darm toegevoegd
Dunne Darm veranderd
Saturnus toegevoegd
Zoekmachine